این موضوع را با جملات زیر شروع می کنیم……..

اگر برنامه یک ساله دارید برنج بکارید

اگر برنامه ده ساله دارید درخت بکارید

ولی اگر برنامه صد ساله دارید انسان ها را تربیت کنید

یک برند باید یاد بگیرد از نصیحت سوم استفاده کند

گفتیم یکی از این وسایل فرهنگ سازی کسب و کارمان در ذهن مشتریمان است….

هم اکنون در یک کارخانه ماکارونی داریم کارهای زیر را انجام می دهیم

با ۹۰ درصد مهد کودک ها صحبت شده برای رفتن یک فرشته مهربون از جنس ماکارونی و صحبت و بازی با بچه ها…….

با ۹۰ درصد آموزشگاه های آشپزی و شیرینی پزی صحبت شده ۲۵ مدل غذا با ماکارونی و تزیین آموزش داده شود

با ۹۰ درصد از باشگاه های بدنسازی صحبت شده در مورد اثرات ماکارونی در برنامه غذایی ایشان و رشد عضلات ایشان

با ۹۰ درصد پزشکان کودک و تغذیه صحبت شده در مورد ماکارونی و تجویز علمی و درست آن به مراجعه کنندگان

توجه کنید کار فرهنگی باعث فعال شدن تبلیغات دهان به دهان می شود……

تبلیغی که قویترین تبلیغ دنیا است و جالب آنکه خرج تمام این کارها به اندازه ۲ تا بیلبورد هم نمی شود و نخواهد شد!!!!!!! ((البته این یک قسمت از ۱۰ قسمت طرح تبلیغاتی این کارخانه است که به دلیل وجود رقبا از توضیحات بیشتر معذورم))

شما بهترین بیلبورد های ایران را هم داشته باشی بازم تنها کاری که می توانید بکنید اطلاع رسانی است ولی وقتی که به وسیله فرهنگ سازی تبلیغات خود را شروع می کنید تبلیغات موثر کرده اید و این تبلیغ باعث خرید کردن جدی مشتری می شود

موفقیت راز ندارد، راه دارد

با مطالعه کتاب های راز جذب پول در ایران، سبک زندگی خود را تغییر دهید زیرا این کتاب ها براساس شرایط کسب و کار و زندگی در ایران نوشته شده است.